Limburg

Vmbo-en Havo leerlingen maken zelf dakpannen of Limonade

Logo PM Limburg

De Week van de Procestechniek 2016 is in Limburg georganiseerd op twee locaties, namelijk bij de Wienerberger in Tegelen (week 4) en bij Goflex/Vakwijs-Chemelot Industrial Park in Stein/Geleen. In totaal bezoeken ongeveer 1100 leerlingen van 40 Limburgse vmbo- en havo-scholen de Week van de Procestechniek & Maintenance.

Tijdens de Week van de Procestechniek & Maintenance maken de leerlingen zelf een product, een mini dakpan bij Wienerberger in Tegelen en Limonde bij Goflex/Vakwijs- Chemelot Industrial Park in Stein/Geleen.
De doe-activiteiten worden elk jaar zodanig op elkaar afgestemd dat ze een goed beeld geven van de werkzaamheden in een procestechniekbedrijf: grondstofanalyse, product maken, product verpakken, storingen oplossen en nog veel meer. Zo krijgen de leerlingen een totaalbeeld van de procestechniek, Maintenance en Laboratoriumtechniek en de mensen die hier werkzaam zijn, namelijk operators, (mechatronica) maintenance technicians en laboranten.

Na afloop van de Week van de Procestechniek & Maintenance kunnen leerlingen zich opgeven voor een Meeloopdag bij één van de Procestechniek & Maintenance Limburg bedrijven.

Kijk voor meer informatie op www.pmlimburg.nl. U kunt ook mailen naar , ook te bereiken op 06-10 02 77 81.


Foto's