Zuid-Holland

 De Week van de procestechniek is een landelijk project waarbij duizenden leerlingen kennis maken met de interessante beroepen in de procesindustrie. In onze regio  wordt hieraan uitvoering gegeven door EIC Mainport Rotterdam. EIC organiseert in opdracht van het Proces Maintenance College de week van de Procestechniek.

 In onze regio wordt zowel aandacht geschonken aan de Procestechniek als aan Maintenance. Leerlingen in de 2e klas van het VMBO en 2 of 3 HAVO moeten beslissen welke sector zij gaan kiezen in de bovenbouw van hun opleiding. Wordt het zorg en welzijn, handel en economie, techniek of landbouw. De sector proces en petrochemie en maintenance bieden goede kansen op werk. Bedrijven in deze sectoren hebben veel behoefte aan goed opgeleid technisch personeel. Wie graag in de techniek verder wil gaan, moet wiskunde, natuur- en scheikunde in zijn of haar pakket kiezen. Het is dus belangrijk dat leerlingen daar tijdig over geïnformeerd worden.

De Week van de Procestechniek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Startbijeenkomst
  Botlek by Night. Een Kick off bijeenkomst voor bedrijven en scholen ter voorbereiding op de week van de procestechniek. Dit jaar is gekozen om de PMR bijeenkomst te combineren met de Botlek By Night. Er wordt toelichting gegeven over de aankomende week van de procestechniek, worden vragen beantwoord en eventuele verbeterpunten aan de orde gesteld. Ook wordt een presentatie gegeven door een excursie bedrijf om zo de andere bedrijven te enthousiasmeren. Tenslotte gaan vertegenwoordigers van bedrijven en het onderwijs in kleine groepjes met elkaar in dialoog. 

 

 • Gastles.
  Bedrijven verzorgen op de scholen een gastles in de aanloop naar de week van de procestechniek. Hierin wordt de leerling voorbereid op het bezoek aan het bedrijf. In de gastles wordt ingegaan op beroepen binnen het bedrijf, het productieproces en het soort product etc.
 • Bezoek aan excursiebedrijf
  Tijdens de week van de Procestechniek wordt er een bezoek gebracht aan een excursiebedrijf. De bedrijven verzorgen zelf een programma dat uitgebreider is dan een gebruikelijke EIC-excursie. Dit bestaat bijvoorbeeld uit een rondleiding, een bezoek aan de controlekamer, werkplaats(maintenance) uitleg over het productieproces, persoonlijke beschermingsmiddelen en een gesprek met medewerkers. De EIC gidsen begeleiden de groepen en verzorgen de toelichting tijdens de busreis en een eventueel een doe-activiteit.
 • Bezoek aan de tentoonstelling EIC Mainport Rotterdam
  In het EIC brengen alle leerlingen een bezoek aan de tentoonstelling. De leerlingen worden door middel van een app over de tentoonstelling geleid. Er zijn diverse exhibits geselecteerd die in het teken staan van de proces, maintenance, energie en milieu.
 • Voorlichting over beroepen en proces en maintenance
  Alle leerlingen krijgen in de Maasvlaktezaal een voorlichting over beroepen en proces en maintenance opleidingen. Dit wordt verzorgd door de deelnemende scholen vanuit het Proces- en Maintenance College; Techniek College Rotterdam en STC-Group. Inhoudelijk bestaat dit uit een presentatie over verschillende beroepen, een film, praktijkvoorbeelden. Tenslotte is er ruimte voor algemene vragen. Zowel de proces en maintenance komen in de voorlichting aan de orde.
 • Chemie lab en techno lab
  Het Techniek College Rotterdam doet met leerlingen een scheidingsproef in het laboratorium van het EIC. Dit word begeleidt door docenten en studenten van Zadkine opleiding laboratorium techniek. In het techno lab wordt gewerkt aan de proeffabriek en worden een aantal maintenance handelingen uitgevoerd dit wordt begeleidt door EIC-gidsen.

In de regio wordt de Week van de Procestechniek georganiseerd in het kader van de samenwerking tussen scholen en bedrijven binnen het Proces- en Maintenance College Rijnmond (PMR). Zie ook:

www.maintenancecollege.nl

www.procescollege.nl

Wilt u meer informatie over de Week van de Procestechniek in deze regio? Mail dan naar , ook te bereiken op 06 224 897 44.